PONIEDZIAŁEK  27.03:

6.30

1.+Józefa Ofanowskiego - greg. 22

2.+Danielę  /zam. rodz. Kuś i Głąb/

18.00

+Kazimierza Kaczmarczyka, zm. z rodziny

 

WTOREK  28.03:

6.30 

+Józefa Ofanowskiego - greg. 23

18.00

1. Dziękczynno-błagalna przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia

z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Parafii /zam.Wspólnota

Chrystusa Zmartwychwstałego,,Galilea’’/

2.+Wojciecha Strózika  /zam. żona/

 

ŚRODA 29.03:

6.30 

1. Dziękczynno-błagalna przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia

z prośbąo zdrowie i błog. Boże dla Karoliny i Grzegorza z racji

15 rocz. ślubu,

2.+Józefa Ofanowskiego - greg. 24

18.00

1.+Stanisława Gajdę  /zam. żona z dziećmi/,

2.+Andrzeja Adamka

 

CZWARTEK 30.03:

6.30 

+Józefa Ofanowskiego - greg. 25

18.00 

1.+Józefę Zapała  /zam. córka Felicja z mężem/,

2.+Zbigniewa, Andrzeja, Henrykę, Czesława Bełczewskich

 

PIĄTEK 31.03:

6.30 

1.+Józefa Ofanowskiego - greg. 26

2.+Franciszka Krężla /zam. wnuczka Renata z rodz./

18.00

1.Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Danielę, Tadeusza

+Beatę Dudek /zam. Józefa i Eugeniusz Dudek/,

+Janusza Buckiego/zam.Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie/,

+Emilię Pindera  /zam. wnuki Marcin i Agnieszka z rodz./,

+Agnieszkę Morawską /zam.Absolwenci i wychowankowie kl.VIII

i rodzice/,

+Kazimierza Gąsiora  /zam. sąsiedzi i znajomi/,

+Barbarę Kokoszka /zam.  Agnieszka Polakiewicz z córką/,

+Jana Garnka  /zam. Firma SAMED/,

+Barbarę Bieda  /zam. Zygmunt Bieda/,

+Jana Gamrota  /zam. rodz. Koryto/,

+Józefę Grzebień  /zam. Anna, Mariusz, Barbara Budziasz/,

+Wiesławę Dorobisz  /zam. rodz. Dorobisz/,

+Mariannę Żrałka  /zam. rodz. Długoszewskich/,

+Barbarę Baran  /zam. sąsiadka Joasia Seweryn z rodz./,

+dk Mateusza Błaut /zam. Rada Rodziców Zespołu Szkół

w Łobzowie/

SOBOTA 01.04:

6.30 

1.+Józefa Ofanowskiego - greg. 27

2.+Marię Patela /zam. córka Halina z mężem/

18.00 

+Ryszarda Kota  /zam. żona z rodziną/

 

NIEDZIELA  02.04:

6.30

+Józefa Ofanowskiego - greg. - 28,

8.00

+Mieczysława Opiłkę w 4 rocz. śm.,

10.00

+Wiktorię, Józefa Góreckich, Franciszkę, Mieczysława Prokopów,

zm. z rodz.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Piotra Maciąga  /zam. Jolanta Ciempka/,

+Beatę Dudek  /zam. swatowie Kulczyńscy z synami/,

+Helenę Dyduch  /zam. córka Teresa/,

+Emilię Pindera  /zam. brat Albin z rodz./,

+Stanisława Dudka  /zam. wnuk Patryk z żoną/,

+Agnieszkę Morawską /zam. Miłosz/,

+Kazimierza Gąsiora  /zam. kolega Stanisław Starzyk/,

+Barbarę Kokoszka  /zam. siostra Zofia z mężem/,

+Jana Garnka  /zam. rodz Błaut/,

+Barbarę Bieda  /zam. chrześnica Małgorzata/,

+Jana Gamrota  /zam. rodz. Synowskich/,

+Józefę Grzebień  /zam. wnuczka Marta z rodz./,

+Irenę Rogal  /zam. rodz. Strojnych/,

+Mariannę Żrałka  /zam. sąsiadka Krystyna/,

+Barbarę Baran  /zam. Aneta z rodz./,

+dk Mateusza Błaut /zam. rodz. Maślisz/,

+Danielę, Tadeusza

+Krystynę Chaberka +Piotra Trzęsińskiego +Jarosława Kwartnika

+Jolantę Dela /zam. uczestnicy pogrzebu/

17.00 

+Stanisława, Józefę, Wincentego, Józefa, Krystynę Pijaj

 

 

PONIEDZIAŁEK  20.03:

6.30

+Józefa Ofanowskiego - greg. 15

16.00 Kaplica - Łobzów – w intencji rodzin i mieszkańców.

18.00

+Bonifacego w 21 rocz. śm., Helenę Wolnych, Józefa Makowskiego

 

WTOREK  21.03:

6.30 

+Józefa Ofanowskiego - greg. 16

18.00

1.+Ks. Józefa Oleksego i Józefa Koniecznego,

2.+Józefa w 41 rocz. śm., Irenę, Mirosława, Wacława, Jerzego Wolskich

 

ŚRODA  22.03:

6.30 

1. Dziękczynno – błag. przez pośrednictwo Maryi M.B Pocieszenia z prośbą

o zdrowie i błog. Boże dla Józefa z racji 100 rocz. urodzin

oraz dla Patryka i Dawida z okazji urodzin,

2.+Józefa Ofanowskiego - greg. 17

18.00

1.+Stanisława Magdziarza  /zam. żona, córki, wnuki i zięciowie/,

2.+Władysławę w 7 rocz. śm. i Jana Tkaczyków, Magdalenę, Wincentego,

Teodozję, Józefę, Kazimierza, Ryszarda Trzasków

 

CZWARTEK 23.03:

6.30 

1.+Wincentego, Petronelę Haberków

2.+Józefa Ofanowskiego - greg. 18

18.00 

1.+Mieczysława Osucha

2.+Halinę Mika w 5 rocz. śm,, zm. z rodziny

 

PIĄTEK 24.03:

6.30 

1.+Petronelę, Walentego, Mariana, Janinę Paciów, Antoninę Balin

2.+Józefa Ofanowskiego - greg. 19

18.00

1.Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Beatę Dudek /zam. koleżanka Elżbieta Strózik z rodz./,

+Janusza Buckiego /zam. Rada Rodziców SP nr 1 w Wolbromiu/,

+Agnieszkę Morawską  /zam. znajomi ze Szkoły Podstawowej w Żuradzie/,

+Kazimierza Gąsiora  /zam. Anna, Wiesław, Monika i Patryk Kopeć/,

+Barbarę Kokoszka /zam. chrześnica Kasia z rodz./,

+Jana Garnka /zam. Marian Kozioł/,

+Barbarę Bieda  /zam. wnuczki: Angelika i Monika z rodzinami/,

+Jana Gamrota  /zam. kuzynka Stanisława i Zbigniew Szczepankiewicz z rodz./,

+Józefę Grzebień  /zam. wnuk Tomasz z rodz./,

+Annę Syguła /zam. rodz. Biedów/,

+Wiesławę Dorobisz  /zam. Justyna i Tadeusz/,

+Irenę Rogal  /zam. rodz. Skoczeniów/,

+dk. Mateusza Błauta /zam kleryk Artur/,

+Danielę, Tadeusza

2.+Zdzisława Smętka, zm. z rodziny Smętek i Straszak

 

SOBOTA 25.03:

6.30 

1. Dziękczynno – błag. przez pośrednictwo Maryi M.B Pocieszenia z prośbą

o zdrowie i błog. Boże dla Agaty,

2.+Ireneusza Krzemienia,

3.+Józefa Ofanowskiego - greg. 20

18.00

+Agnieszkę, Antoniego, Kazimierza, Janusza, Franciszka Koziełów

 

NIEDZIELA  26.03:

6.30

+Wojciecha Struzika /zam. swatowie Szymczyk/,

8.00

+Mariana Haberkę w 2 rocz. śm. i zm. z rodziny Haberków i Firów,

10.00

+Piotra Skorupkę w 2 rocz. śm.,

12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+za dusze w czyśćcu cierpiące,

+Beatę Dudek /zam. Janina Sokół z rodz./,

+Janusza Buckiego /zam. Henryk Galicki z rodz./,

+Agnieszkę Morawską  /zam. rodz. Paciów/,

+Krystynę Razowską /zam. Anna Sołtysik i Lila Mudyna/,

+Kazimierza Gąsiora  /zam. swatka Urszula z rodz./,

+Barbarę Kokoszka /zam. Ania z rodz./,

+Jana Garnka /zam. rodz. Czech/,

+Barbarę Bieda  /zam. rodziny: Mędrek i Szpak/,

+Jana Gamrota  /zam. rodz. Piekarów/,

+Krystynę Marzycką,

+Annę Syguła /zam. Ewa i Kazimierz Lipień/,

+Wiesławę Dorobisz /zam. rodz. Kozłów/,

+Irenę Rogal /zam. Stefania Żebrak/,

+Mariannę Żrałka /zam. rodz. Kyzioł/,

+Danutę Baran /zam. rodz. Prokop/,

+Aleksego Kulkę /zam. Burmistrz MiG Wolbrom/,

+dk. Mateusza Błauta /zam. Kleryckie Grono Żywego Różańca/,

+Danielę, Tadeusza


17.00 

1.+ Józefa Ofanowskiego - greg. – 21,

2.+Krystynę, Józefa Chaberkę