Poniedziałek, 30.03

6.30

+ Franciszkę Dudek /greg. 30/

7.00

1. + Natalię Kluska /greg. 30/

17.30

1. + Józefę, Piotra, Tadeusza Żubrów; zm. z rodz. Moskwów i Medyckich

18.00

1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże dla

Karoliny i Grzegorza w 12 r. ślubu

 

Wtorek, 31.03

8.00

+ Irenę, Władysława Kozieł; Zdzisława, Czesławę Wypasków

10.00

1. + Władysławę, Jana Tkaczyków; Magdalenę, Wincentego, Kazimierza

Trzasków

12.00

1. + Ks. Edmunda Tarnówkę /zam. Parafia Jasionna/

16.00

1. + Beatę Płoszaj /zam. swatowie z Suchej/

18.00

1. + Włodzimierza Rogala /zam. Weronika i Marian Opiłkowie/

2. + Grażynę Mucha

 

Środa, 1.04

6.30

+ Beatę Płoszaj /zam. chrzestna i chrześnik Rafał/

7.00

1. + Franciszkę Dudek /zam. wnuczek Sebastian z rodziną/

17.30

1. + Mirosławę Gbyl /zam. wnuczek Sebastian z rodziną/

18.00

1. + Halinę, Józefa Pogłódków; zm. z rodz. Dulskich i Pogłódków

 

Czwartek, 2.04

6.30

+ Mirosławę Gbyl /zam. rodz. Patejów i Wasilewskich/

7.00

1. + Anielę Krawczyk /zam. wnuki Agnieszka, Kamil i Monika z rodziną/

17.30

1. + Józefa Sygułę w 17 r. śm.

18.00

1. + Ryszarda Kot /zam. żona/

 

Piątek, 3.04

6.30

+ Genowefę Bratek /zam. wnuczka Agata z rodziną/

7.00

1. + Beatę Płoszaj /zam. chrześnik Damian z rodziną/

17.30

1. + Jana, Helenę Górnickich; Kazimierza, Kazimierę, Mieczysława, Wacława, Jerzego Warzechów

18.00

1. + Anielę Krawczyk /zam. wnuczka Wiola z rodziną/

 

Sobota, 4.04

6.30

1. + Mieczysława Opiłkę w 1 r. śm.

7.00

1. + Anicetę Kot /zam. rodz. Staszkiewiczów, Balików i Muchów/

17.30

1. + Anielę Krawczyk /zam. wnuki Rafał i Łukasz z rodzinami/

18.00

1. + Stanisława Dudka; zm. z rodziny; Łukasza, Wiktorię Kozłów

 

Niedziela, 5.04

6.30

1. Przez pośrednictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o zdr. i bł. Boże i dalszą opiekę dla Antoniego w 90 r. urodzin

8.00

1.+Wiktorię, Józefa Góreckich; Franciszkę, Mieczysława Prokopów; zm. z rodz.

2. + Włodzimierza Rogala /zam. rodz. Zapałów/

10.00

1. + Zenobię, Mieczysława Ciepałów; zm. z rodziny

12.00

1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Genowefę Bratek /zam. syn Kazimierz z rodziną/

+ Zofię Rogal /zam. rodz. Gilów/

+ Alfredę Kozioł /zam. sąsiedzi z Łobzowa i Wymysłowa/

+ Czesława Chaberkę, Alicję Starzyk, Janinę Imiołek, Mieczysława Dudka, Zuzannę Wolską,Czesława Krężla, Antoniego Gardełę. /zam. uczestnicy pogrzebu/

17.00

1. + Macieja, Rozalię, Władysława Stemplów; Cecylię,

Stanisława Żuchowiczów; Elżbietę, Pawła Pieprzyków

 

 

 

Porządek Mszy Świętych codziennych od czwartku, 26 marca 2020:

godz. 6.30 i 7.00

godz. 17.30 i 18.00

 

Zapraszamy TYLKO osoby, które zamówiły daną intencję.

 

 

 

Poniedziałek, 23.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 23/

2. + Natalię Kluska /greg. 23/

18.00

1. + Jana, Rozalię Marchajskich; Annę, Jana Gilewiczów; Piotra, Józefa Sygułów; Krystynę, Mariana, Bogusława Soplów

2. + Halinę Mika w 2 r. śm.

 

Wtorek, 24.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 24/

2. + Natalię Kluska /greg. 24/

18.00

1. + Anielę Krawczyk /zam. syn Adam z żoną/

2. + Eugeniusza, Juliannę, Bartłomieja, Mariana

 

Środa, 25.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 25/

2. + Natalię Kluska /greg. 25/

3. + Ks. Edmunda Tarnówkę /zam. ks. proboszcz Marek z Tczcy/

18.00

1. + Beatę Płoszaj /zam. siostra z mężem i rodz. Kowalów/

 

Czwartek, 26.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 26/

2. + Natalię Kluska /greg. 26/

18.00

1. + Józefa w 38 r. śm., Wacława, Mirosława, Jerzego Wolskich

2. + Andrzeja w 29 r. śm., Tadeusza Struzików; zm. z rodz. Pałków

 

Piątek, 27.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 27/

2. + Natalię Kluska /greg. 27/

18.00

1. Przez wstawiennictwo Maryi M. B. Pocieszenia z prośbą o potrzebne łaski,

dary Ducha Świętego i opiekę dla Ryszarda, Grzegorza, Tadeusza i Jadwigi

2. + Dariusza Maślisza /zam. brat z rodziną/

 

Sobota, 28.03

6.30

1. + Franciszkę Dudek /greg. 28/

2. + Natalię Kluska /greg. 28/

18.00

1. + Zdzisława Smętka; zm. z rodz. Smętków i Straszaków

2. + Leokadię, Floriana Studzińskich; zm. z rodz. Kosteckich i Studzińskich

 

Niedziela, 29.03

6.30

1. + Petronelę, Walentego, Mariana, Janinę Paciów; Antoninę Balin

2. + Franciszkę Dudek /greg. 29/

8.00

1. + Natalię Kluska /greg. 29/

2. + Mariana w 5 r. śm., Wandę, Antoniego, Szczepana Duchów; Joannę Czop

10.00

1. + Mariana Żuławińskiego /zam. żona/

12.00

1. Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Alfredę Chłosta w 1 r. śm.; Jana Chłostę w 38 r. śm.

/zam. córki Maria, Ewa i Agata z rodzinami/

+ Tomasza Kamionkę

+ Kazimierza Biedę /zam. rodz. Skorupków/

+ Józefa Madeja /zam. mieszkańcy z ul. Wyzwolenia/

+ Felicję Gardeła /zam. pracownicy Pogotowia Ratunkowego w Wolbromiu/

+ Stanisławę Marchajską /zam. pracownicy laboratorium firmy FAGUMIT/

+ Franciszka Małysę /zam. pracownicy warsztatu firmy FAGUMIT/

+ Marię Kurpanik /zam. sąsiedzi z bl. 5 – klatka 2/

+ Zofię Rogal /zam. 7 KŻR/

+ Alfredę Kozioł /zam. rodz. ze Sławkowa/

+ Marka Pacię /zam. szwagierka z rodziną/

+ Mieczysława Gajosa /zam. żona/

17.00

1. + Stanisława, Józefę, Wincentego, Józefa Pijajów