--- 

MINISTRANCI

Grupę stanowią chłopcy od trzeciej klasy do wieku dorosłego.

Służą do Mszy Świętej w niedzielę, święta a także w zwykle dni oraz pomagają przy różnych nabożeństwach. Spotykają się w piątki po południu co dwa tygodnie. Grupa liczy około 40 osób.

 

KOŁA  ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Ta modlitewna grupa wielu osób wspiera wszystkie dzieła podejmowane w naszej parafii. W I niedzielę po Mszy świętej o godz. 8.oo spotykamy się na modlitwie, po której następuje zapowiedź intencji i zmiana tajemnic.

Bóg zapłać za modlitwę.

 

CARITAS

Wspólnota Miłości.

Panie należące do tej grupy wspaniale niosą pomoc zarówno materialną jak i duchową dla osób biednych, zaniedbanych i potrzebujących. Pomagają osobom z naszej parafii a także wielu osobom spoza parafii. Czynią to bezinteresownie. Wykonują swoją pracę na rzecz potrzebujący  cały rok. Największy nawał pracy wykonują w okresie Świąt Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy. Przygotowują wtedy wiele paczek dla osób potrzebujących. Dary pozyskiwane są w różny sposób. Najwięcej jest ich przynoszonych w Wielka Sobotę. Część zbierana z pomocą grupy młodzieżowej w sklepach naszego miasta. Część rzeczy jest kupowana. Jest wielu życzliwych sponsorów, którzy wspierają te dzieła dla potrzebujących.

Panie z Caritas uczestniczą również czynnie w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Organizują spotkania dla osób starszych i chorych. Najpierw jest Msza święta w kościele a później spotkanie w salce katechetycznej połączone z poczęstunkiem.

 

AKCJA   KATOLICKA

Istnieje w parafii od wielu lat. Włącza się  czynnie w życie parafii w zależności od potrzeb. W każdą niedziele i święta włącza się w liturgię Mszy świętej o godz. 8.oo.   W okresie Wielkiego Postu prowadzi rozważania Drogi Krzyżowej, w maju majówki przy Krzyżu milenijnym. Posiada swój sztandar – uświetniając wraz z nim różne uroczystości parafialne.

 

STRAŻACY

W parafii mamy dwie jednostki strażackie w Wolbromiu i Łobzowie. Nasi Panowie strażacy włączają się czynnie w życiu parafialne w zależności od potrzeb. Zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, kiedy to trzymają straż honorową przy Grobie Pana Jezusa. Uczestniczą w Procesji Rezurekcyjnej. Potem w remizie odbywa się świąteczne śniadanie, na które proszeni są księża. 3 maja o godz. 12.oo sprawowana jest przez wstawiennictwo świętego Floriana – Msza Święta w ich intencji i ich rodzin, a także za zmarłych druhów strażaków.

 

CECH  RZEMIOSŁ

Uczestniczy w życiu parafii poprzez swój udział w różnych uroczystościach. 

Uroczyście czci swego Patrona św. Józefa – 19.o3. Pomaga szczególnie w przygotowaniu Bożego Ciała, a także w ciągu roku jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Grupa Pielgrzymkowa

Od prawie 30 lat pielgrzymuje Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę, w której uczestniczy ponad 100 osób. Corocznie odbywają się liczne pielgrzymki autokarowe do miejsc świętych.

Na terenie parafii znajduje się Dom  Sióstr Karmelitanek. Są wielkim wsparciem modlitewnym naszej Parafii.

Bóg zapłać za modlitwę.

 

BIBLIOTEKA    PARAFIALNA

Posiada wiele różnych ciekawych tytułów.

Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że czytelnictwo spada. Dziś królują media: telewizja, Internet, gazety…

 

 STRONA INTERNETOWA

Umieszczane są ogłoszenia, intencje i bieżące wiadomości.