Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu.

Przygotowanie podzielone jest na 3 wizyty w kancelarii:

I wizyta

1. Dokonanie rezerwacji daty i godziny ślubu.
2. Wymagane dokumenty:
a) dowód osobisty,
b) metryka chrztu (z zaznaczeniem że do ślubu, z datą do 6 miesięcy wstecz),
c) świadectwo z religii ze szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej (całość znajduje się w indeksie formacji do Bierzmowania),
d) dane świadków Sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

II wizyta

1. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego.
2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku jakichkolwiek okoliczności, które mogą  wykluczyć zawarcie Sakramentu Małżeństwa.
3. Dostarczenie zaświadczenia z punktu Poradnictwa Rodzinnego.
4. Dostarczenie świadectwa o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

III wizyta

1. Uzupełnienie danych w protokole.
2. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.
3. Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przedślubnej (można podać w dniu ślubu).