PONIEDZIAŁEK 10.06:

6.30

1.+ Annę, Antoniego, Bogusława Pasichów

2. + Mieczysławę Kłęk (zam. rodz. Strózik)

18.00

+

 

WTOREK  11.06:

6.30  

1.+ Mieczysławę Kłęk (zam. rodz. Stojek)

18.00

1.+ Andrzeja Półtoraka (zam. syn Jakub).

2.+Zbigniewa Staronia –9r.śm.

 

ŚRODA  12.06:

6.30  

1.+ Kazimierza Kozieł-10-r.śm.( zam rodzice)

18.00

1.+Elżbietę, Ludwika, Lucjana, Stefana, Marię Ciepał, Zuzannę, Kazimierza Kiesiewicz

2.+ Józefa - 19r. śm, Zofię, Annę, Piotra Makowskich

 

CZWARTEK 13.06:

6.30

1.+ Stanisławę Szczepara ( zam. rodz. Grabowskich)

18.00  

1.+ Wiesława Drapacza ( zam. Kazimiera Dyduch i rodz. Płatków)

2.+ Marię, Eugeniusza Patela, Wiktorię, Andrzeja, Henryka Dudek.

 

PIĄTEK 14.06:

6.30

 + Mariannę, Władysława, Stanisława, Ignacego, Józefę, Wojciecha Nawrotów,    

   Jerzego Bielawskiego i zm. z rodz.

18.00

+ Piotra, Bogusławę, Henryka Woźniczków, Helenę, Stanisława Maśliszów.

 

SOBOTA 15.06:

6.30

1.+Stanisław i Antoni Krzemień zm. z rodz. Krzemień.

18.00

+ Helenę - 8r.śm. Bonifacego Wolny, Mariannę Krzemińską.

 

NIEDZIELA    16.06:

6.30

+Katarzynę, Wawrzyńca, Mieczysława, Jana Wypasków, Katarzynę, Józefa Papajów

8.00

+ Władysławę, Czesława Kozłowskich, Mariannę Cios.

10.00 

+ Leokadię Pindera (zam. dzieci z rodzinami.) 

12.00 +Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Wiesława Betlejewskiego,

+ Tadeusza Szerwińskiego-10 r.śm. (zam. syn z rodziną)

+Mariana-2 r.śm, Mariannę-35 r.śm, Tomasza- 50 r.śm. Dudek (zam. Janina Seweryn),

+ Jerzego Zawiszę ( zam. kierownictwo i pracownicy Sumiriko)

+ Jolantę Łaskawiec ( zam. sąsiedzi z bl. kl 2),

+Władysława Seweryna ( zam. rodz. Myszor i Kurach),

+Zofię Wójcik ( zam. sąsiedzi Seweryn i Rosół),

+Henryka Skorupkę ( zam. rodz. Krasuckich),

+Halinę Sosnowską ( zam. swatowie Marcinowscy),

+Krystynę Kowal ( zam. swatowie Dela),

+Natalię Jadamus (zam.rodz. Herian),

+Janusza Wojteckiego ( zam. rodz. Bogusz),

+ Marię Pielka (zam. siostrzenica z mężem i dziećmi),

+Czesława Machajskiego – 20 r.śm./Zan. syn Dariusz z rodz./,

+ Pawła Seweryna, Stanisławę i Stefana Koniecznych ( zam. Edyta)

17.00

+ Wiesława Drapacza (zam. żona Wiesława)

 

PONIEDZIAŁEK 3.06:

6.30 1.

+Siostrę Jolantę

18.00

1.i 2 Dzięk-błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia i Św. Izydora

z prośbą o zdrowie i błog. Boże oraz dobre urodzaje dla mieszkańców:

1/ Lgoty Wolbromskiej  i  2/ ul. Starowiejskiej.

 

WTOREK  4.06 :

6.30  

1.+ Siostrę Jolantę.

18.00

  1. Dzięk-błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia i Św. Izydora z prośbą

o zdrowie i błog. Boże oraz dobre urodzaje dla mieszkańców ul. Radosnej.

2.+Marka Kulczyckiego

 /zam. Wiesława i Stanisślaw Kulczycy;Iwona i Kazimierz Ochman/.

 

ŚRODA  5.06:

6.30  

  1. +Siostrę Jolantę.

18.00 1.  Dzięk-błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia i Św. Izydora z prośbą

o zdrowie i błog. Boże oraz dobre urodzaje dla mieszkańców:

  1. Żródlanej i Działkowej.

2.+Wiesława Drapacza /zam. rodz. Drapacz/

 

CZWARTEK 6.06:

6.30 1.Dzięk-błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia z prośbą

o zdrowie i błog. Boże  dla Gabrieli Szymon z racji urodzin.

2.+Aleksandrę Tuchowską /zam. córki Urszula i Anna z rodziną/.

18.00 Za Parafian.

/Za osoby, które przygotowały ołtarze, za całą asystę, za dzieci sypiące kwiaty/

 

PIĄTEK 7.06:

6.30  1.Dziękczynna za dar kapłaństwa.

2 +Wiesława Drapacza /zam. Halina ze Stefanem/

18.00  +Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+Wiesława Betlejewskiego /zam. żona,

+Dariusza, Mariana Maliszów,

+Mieczysławę Kłęk /zam.rodz. Plutów/,

+ Jerzego Zawiszę ( zam. sąsiad Pieszczek z rodz)

+ Leokadię Pindera (zam. Janina Pogłódek z synem Adamem i Renata i Dariusz Kaleta)

+ Jolantę Łaskawiec ( zam. rodz. Janeczek)

+Władysława Seweryna ( zam. rodz. Seweryn)

+Zofię Wójcik ( zam. Józia)

+Henryka Skorupkę ( zam. Rafał Imiołek z rodz.)

+Halinę Sosnowską ( zam. Basia Sikora z rodz.),

+Krystynę Kowal /zam. Iwona i Celina z rodzinami/,

+Natalię Jadamus /zam. Agnieszka i  Wiktoria Domagała/,

+Seweryna i Stanisławę Kozioł /zam. córka Marianna/

 

SOBOTA 8.06:

6.30

1.+Józefa, Jozefę Gamratów

2.+Leokadię Pindera /zam. rodz. Sikorów/

18.00

+Witolda Drapacza w r.śm. i Piotra Pokwapa w r.śm.

 

NIEDZIELA    9.06:

6.30

+ Lucjana Kościańskiego, Leokadię, Stanisława Drapaczów /zam. Stanisława Kościańska/

8.00 +Jadwigę Cudak, Zuzannę, Kazimierza Błaut

10.00 

+ Leokadię, Adama Trzasków, Jadwigę, Franciszka Pietrasików,

Zofię Majewską, Henryka Kiwiora, Stefana Kamionkę, zm. z rodz.

12.00

 Dzięk-błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia  z prośbą

 o zdrowie i błog. Boże dla:

-parafian,

-ofiarodawców,

-Kazimierza Żaby w 100 rocz. urodzin,

-Agnieszki i Dominika Łaksów w 1 r.ślubu,

- Sylwii w 40 r.ur,

-córki i  wnuczki/zam. babcia/,

-Dominiki Dulskiej /zam. koleżanka/

17.00

+ Marka Kulczyckiego /zam. brat z żoną Ireną/