6.30

1.+ Zofię Wójcik (zam. rodz. Żebrak)

2.+Zygfryda Kulkę  (zam. rodz. Piputów)

18.00 Kościółek

+Andrzeja Rottera-27 r.śm.

 

WTOREK  23.07 :

6.30

+ Zygfryda Kulkę (zam. Magdalena Marcinowska z rodz)

18.00

1.+ Władysława Seweryna (zam. córka Marzena z mężem i synem)

2.+ Henrykę, Przemysława Maciasów, Annę, Stanisława Sygułów

 

ŚRODA  24.07:

6.30

+ Genowefę Ciepał (zam. wnuk Jakub z narzeczoną)

18.00

1.+ Władysława Seweryna (zam. wnuczka Ania z mężem)

2.+ Macieja, Jana, Helenę Stojewskich

 

CZWARTEK 25.07:

6.30

+ Genowefę Ciepał (zam. rodz. Basoń)

18.00

1.+ Annę Gołębiowską

2. + Krzysztofa, Natalię, Czesława Majdów

 

PIĄTEK 26.07 – Odpust Św. Anny.:

6.30

+  Annę Pawłowską - imieninowa

8.00

+Annę, Włodzimierza, Marka, Damiana Mazurów, Danutę, Jana Klimków, Beatę Płoszaj

10.00

+ Annę, Józefa Szczepankiewiczów

12.00 Za Parafian

18.00

1.Jana Strojnego (zam. Mirosława i Aleksandra Skoczyń)

 

SOBOTA 27.07:

6.30

1.+Natalię, Aleksandra, Stanisława Hamernik, Bogdana Kowala, Władysława Mycę

15.00 Ślubna: Alicji i Jakuba.

18.00

+ Kazimierza, Annę, Mikołaja Haberków, Eugenię, Teodora Patelów, Władysławę, Leokadię Magierów

 

NIEDZIELA  28.07:

6.30

+  Zofię, Marina Plutów zm. z rodz, za dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

+ Ludwikę,  Stanisława, Ambrożego Szczepankiewiczów, Wojciecha Strózika (zam. Stanisława Szczepankiewicz)

10.00

+ Walerię, Henryka Nowaków.

12.00 + Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

+ Józefa Krawca-18r. śm. Małgorzatę Szczepankiewicz,

+ Włodzimierza-18r. śm. Józefa, Krystynę Haberków,

+ Stanisława Magdziarza, Julię Świerguła (zam. rodzina)

+ Stanisławę Maślisz - 5r.śm.

+ Jolantę Łaskawiec (zam. Renata Latacz z rodz),

+ Władysława Seweryna (zam. Halina i Waldemar Tarnówka z córkami),

+ Natalię Jadamus (zam. Bożena i Wiesław Swoboda),

+ Mirosława Szczepankiewicza (zam Zofia i Zbigniew Dudek),

+ Zygfryda Kulkę (zam. Ewa Cebulska z rodz.),

+ Urszulę Pogódek (zam. Marta, Janusz i Wiktoria),

+ Marię Osuch (zam. Jan Mazurek z rodz.),

+ Genowefę Ciepał (zam. Maria i Łukasz Basoń z rodz.

+Aleksandrę Tuchowską /zam. mieszkańcy bloku)

17.00

+ Jana Strojnego (zam. córka Beata z rodz.).

PONIEDZIAŁEK 15.07:

6.30

1.+ Krystynę Kowal (zam. sąsiedzi),

2.+ Krystynę Kowal (zam. sąsiedzi),

18.00 Kościółek

+ Irenę 3r. śm. Irenę, Józefa, Mirosława, Wacława, Jerzego Wolskich

 

WTOREK  16.07:

6.30

+Janusza Wojteckiego (zam. Elżbieta i Adam Domagała),

18.00

1. + Władysława Seweryna ( żona Janina z synem Waldemarem)

2.+ Joannę, Walerego Ciepałów, Teresę Śmietana zm. rodz. Ciepałów, Strzałków, Śmietanów

 

ŚRODA  17.07:

6.30

+Natalię Jadamus (zam. Anna Kowalczyk z rodz.)

18.00

1. + Władysława Seweryna (zam. rodz. Jaźwiec)

2. + Anielę, Władysława, Antoniego, Celinę, Józefa Gorgoniów

 

CZWARTEK 18.07:

6.30

+Mirosława Szczepankiewicza ( zam. synowie i córki)

18.00

1.+ Natalię Jadamus (zam. siostra Felicja)

2. + Lesława Gardełę, zm. rodz.

 

PIĄTEK 19.07

6.30

+ Zofię, Witolda, Andrzeja, Zbigniewa Paszkowskich, zm. z rodz. Barat

18.00  

1.+ Natalię Jadamus (zam. chrześnica Danuta z rodz.).

2.+ Waldemara Jaromina - 7r. śm. (zam żona)

 

SOBOTA 20.07:

6.30

+Mirosława Szczepankiewicza (zam. Marzena i Jarek Piwowarscy)

15.00 Ślubna: Angeli i Pawła

18.00  Dziękczynno – błag. przez pośrednictwo Maryi M.B. Pocieszenia

z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Zofii i Leszka Kurach w 50r. ślubu.

 

NIEDZIELA  21.07:

6.30

+Leona Kuczek -25 r.śm., zm. Kuczków, Hermaszuków i Rosołów

8.00

+Janinę – 18 r.sm., Halinę, Wiktora, Andrzeja Pijaj

10.00

+Romanę - 1 r.śm., Józefa – 30 r.sm. Ciepałów

 12.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych:

++Beatę  – 2 r.śm., Stanisława, Mieczysława  Dudek,

+Jolantę Łaskawiec/zam. sąsiedzi/,

+Władysława Seweryna /zam. Lucyna i Jarosław/,

+Zofię Wójcik /zam. rodz. Pietrasik/,

+Halinę Sosnowską /zam. Stefan z rodz./,

+Krystynę Kowal /zam. Lucyna i Andrzej Fijak/,

+Janusza Wojteckiego /zam. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Miechowie/,

+Natalię Jadamus /zam. koleżanka Halina z rodz./,

+Mirosława Szczepankiewicza /zam. rodz. Jaśkiewicz/,

+Zygfryda Kulkę /zam. rodz. Marczewskich/,

+Urszulę Pogłódek /zam. Władysława Piszczek z synami/,

+Marię Osuch /zam. rodz. Gajewskich/,

+Genowefę Ciepał /zam. rodz. Pasich/,

+Józefa Marca w r.śm.,

+Dariusza – 35 r.śm., Marię Kołodziej,

+Mariana – 18 r.śm., Michalinę Kwapińskich, Marię, Stanisława,

  Marka Korpulskich, Tadeusza – 13 r.śm.,Władysława Pasichów,

+Aleksandrę Tuchowską /zam. rodz. Mazurek/,

+Sławomira -8 r.śm., Blandynę, Mariana, Zbigniewa Koniecznych,

   Aleksandra Mól

17.00

 +Czesława Szczepankiewicza