Stopnie ministranckie
 
 
     1. Aspirant i Kandydat
     2. Choralista
     3. Ministrant Światła
     4. Ministrant Krzyża
     5. Ministrant Księgi
     6. Ministrant Ołtarza
     7. Ministrant Kadzidła
     8. Ministrant Wody
     9. Ministrant Mitry i Pastorału
    10. Lektor
    11. Ceremoniarz
 
 
Dziesięć Przykazań Ministranta


I. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

II. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

III. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

IV. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

V. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

VI. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

VII. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

VIII. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

IX. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

X. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

 Zasady według św. Jana Berchmansa

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej,                                         dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

 

 

Patroni:

     św. Jan Berchmans                    św. Dominik Savio               św. Jan Maria Vianney 

                  
 
 

         św. Tarsycjusz                       św. Stanisław Kostka                 św. Alojzy Gonzaga