CARITAS  -  Wspólnota Miłości
                                   Znalezione obrazy dla zapytania caritas logo

 

Panie należące do tej grupy wspaniale niosą pomoc zarówno materialną, 

jak i duchową dla osób biednych, zaniedbanych i potrzebujących.

Pomagają osobom z naszej parafii, a także wielu osobom spoza parafii.

Czynią to bezinteresownie.

Wykonują swoją pracę na rzecz potrzebujący cały rok. Największy nawał pracy

wykonują w okresie Świąt Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy.

Przygotowują wtedy wiele paczek dla osób potrzebujących.

Dary pozyskiwane są w różny sposób. Najwięcej jest ich przynoszonych

w Wielka Sobotę. Część zbierana z pomocą grupy młodzieżowej

w sklepach naszego miasta. Część rzeczy jest kupowana. Jest wielu życzliwych

sponsorów, którzy wspierają te dzieła dla potrzebujących.

Panie z Caritas uczestniczą również czynnie w życiu naszej wspólnoty

parafialnej. Organizują spotkania dla osób starszych i chorych. 

Najpierw jest Msza święta w kościele a później spotkanie w salce 

katechetycznej połączone z poczęstunkiem.