W 1995 roku powstała Akcja Katolicka Diecezji Sosnowieckiej, a już w marcu 1996 roku, z inicjatywy Proboszcza i Kanonika wolbromskiego ks. Stanisława Sapilewskiego odbyło się spotkanie zawiązujące Akcję Katolicką w parafii św. Katarzyny w Wolbromiu.

Wybrano zarząd w składzie:

przewodniczący - p. Leszek Rogal

I zastępca przewodniczącego - p. Elżbieta Grzanka

II zastępca przewodniczącego - p. Adam Krężel

skarbnik - p. Adam Gołębiowski

sekretarz - p. Anna Synowska

Do pomocy zarządowi został przydzielony ks. prefekt Krzysztof Słomian, tutejszy wikariusz. Do połowy 1998 roku wspólnie podejmowano szereg inicjatyw, min. organizowano prelekcje, dzięki którym członkowie AK pogłębiali swoje życie religijne i horyzonty myślowe.

W kolejnych latach działalność stowarzyszenia obejmowała między innymi:

- akcje charytatywne np. zbiórka zeszytów, książek i pomocy szkolnych

- protesty w ważnych sprawach społecznych (ogólnopolskich i lokalnych) - np. o ograniczenie liczby punktów spożycia alkoholu w naszym mieście

- organizowanie wycieczek i pielgrzymek np. do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kronika ważniejszych wydarzeń w latach 1998-2004:

 • 1998 - asystentem kościelnym AK zostaje ks. Stanisław Gibała. 
 • 1999 - zrodzenie się inicjatywy budowy Krzyża Milenijnego na Kamiennej Górze
 • 14.06.1999  - poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II tablicy pamiątkowej pod budowę krzyża
 • 26.03.2000 Niedziela Akcji Katolickiej - Uroczysta Msza święta celebrowana przez dyrektora Instytutu Akcji Katolickiej ks. dr Grzegorza Noszczyka
 • 26.11.2000 - poświęcenie sztandaru POAK Wolbrom w Katedrze Sosnowieckiej
 • 19-25.11.2000 - I Kongres Apostolstwa Diecezji Sosnowieckiej (uczestniczą także członkowie AK z Wolbromia)
 • 11.07.2001 - na Kamiennej Górze zostaje postawiony Krzyż Milenijny (30 m wys., 14 m szer.) - wspólne dzieło POAK i parafian
 • 20-25.08.2001 - XIX Piesza Pielgrzymka Wolbromska (organizator i prowadzenie ks. Jacek Michalak)
 • 23-25.11.2001 - I Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu, diecezję sosnowiecką reprezentuje 50-osobowa delegacja
 • 9.12.2001 - spotkanie z ks. prof. Krzysztofem Kościelniakiem z PAT 
 • 9.05.2002 - Uroczystość poświęcenia Krzyża Milenijnego. Koncelebrowanej Mszy św. przewodzi ks. bp. Adam Śmigielski
 • 5.10.2002 - pielgrzymka AK do Łagiewnik i Zakopanego
 • 13.10.2002 - Dzień Papieski, 24 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II - oprawę liturgiczną i modlitewną podczas Mszy św. o godz. 10 sprawują członkowie AK
 • 16.02.2003 - powstanie Koła Żywego Różańca Mężczyzn
 • 3.05.2003 - święto Matki Bożej Królowej Polski, Msza św. z intencji AK, celebrowana przez ks. Kanonika Stanisława Sapilewskiego
 • maj 2003 - spotkanie POAK z ks. bp. Adamem Śmigielskim w ramach wizytacji parafii 
 • 16.10.2003 - przesłanie przez ks. Stanisława Gibałę depeszy gratulacyjnej dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu
 • 11.11.2003 - Msza św. za Ojczyznę, zamówiona przez AK i UMiG Wolbrom
 • 24.12.2003 - zatwierdzenie przez ks. bpa Adama Śmigielskiego projektu tablicy upamiętniającej ks. Piotra Oborskiego i ks. Zbigniewa Gadomskiego - ofiar totalitaryzmu stalinowskiego
 • 28.03 - 3.04.2004 - trwają Misje Święte, prowadzone przez ojca misjonarza dominikanina - Stanisława Kołdana
 • 3.05.2004 - Uroczysta Msza św. polowa koncelebrowana przez ks. bpa Adama Śmigielskiego, ks. proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego - Tadeusza Maja i ks. proboszcza parafii Świętej Katarzyny - Stanisława Sapilewskiego. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary stalinizmu - księży pracujących w parafii Św. Katarzyny - ks. P. Oborskiego i Z. Gadomskiego
 • 20.06.2004 - zakończenie 6-letniej współpracy POAK w Wolbromiu z ks. Stanisławem Gibałą w związku z jego przejściem do innej parafii

 

Informacje pochodzą z Kroniki AK, prowadzonej przez p. Krystynę Sopel